GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ

Stiftet af grundejere i Silkeborg 15. december 1983

Kalender

Foreningen har i årenes løb stået for mange arrangementer, hvoraf nogle efterhånden er blevet til traditioner.
Herunder et udpluk af arrangementerne.
20. februar 2019
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5.

Læs referat

Bestyrelsen er minimal og aktivitetsniveauet forventes fortsat at være lavt.
Skulle nogen have gode ideer til aktiviteter, eller evt. interesse i en tillidspost, er man velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.
23. juni 2018
Sankt Hans aften
Denne gang bakkede foreningen op om Gødvad Lokalråds Sankt Hans arrangement, der blev afholdt ved regnvandsbassinerne i dalen mellem Hvidkløver og Helleparken. Afbrændingsforbudet var ophævet og der var tørvejr, så der var ingen problemer med at tænde bål.
En frisk vind fra vest blæste gennem dalen, så flere af de mange fremmødte gav udtryk for, at det var en ret kold fornøjelse.
Lokalrådsformand Ingelise Nielsen bød velkommen og båltalen blev holdt af byrådsmedlem Kim Barslund Nielsen.
Efter fællesssang af "Jeg elsker de grønne lunde" fortærede flammerne det store bål med heksen til fællessang af "Midsommervisen". Og mens bålet fortsat blussede stod "Danmark, nu blunder den lyse nat" på programmet. Fællessangene blev akkompagneret af 2 hornblæsere fra Prinsens Musikkorps.

Se billeder
21. februar 2018
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5.

Læs referat
23. juni 2017
Sankt Hans aften
Traditionen blev holdt i hævd.
Desværre gentog de senere års besvær, med at få gang i bålet, sig.
Først efter tilsætning af halmballer og dieselolie lykkedes det at få bålet til blusse op og derefter brænde helt ned.
Se billeder
22. februar 2017
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5.

Læs referat
23. juni 2016
Sankt Hans aften
Desværre bød vejrguderne på et gevaldigt regnvejr, som gjorde det nærmest umuligt at få ild i det iøvrigt velanlagte bål, der bestod af overskydende brænde fra tidligere år, hvor det desværre heller ikke var lykkedes at opnå et udbrændt bål.
Se billede
25. februar 2016
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5.

Læs referat
23. juni 2015
Sankt Hans aften
Mørke skyer, men det forblev tørvejr.
Alligevel voldte det besvær at få flammerne til at blusse og det lykkedes heller ikke at få bålet til at brænde helt ned.
Se billeder
19. februar 2015
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5.

Læs referat
23. juni 2014
Sankt Hans aften
Vejret viste sig fra sin gunstige side og det tørre brænde gjorde, at bålet flammede voldsomt, men hurtigt brændte ned.

Se billeder
19. februar 2014
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i nr. 5.

Læs referat
23. juni 2013
Sankt Hans aften
Ustadigt dansk sommervejr til trods lykkedes det at samle en god flok mennesker på bålpladsen.
Ved hjælp af gasbrænder og brændstof lykkedes det at få gang i bålet, så heksen kunne sendes til Bloksbjerg.

Se billeder
20. februar 2013
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i nr. 5.

Læs referat
23. juni 2012
Sankt Hans aften
Overskyet, en smule regn og EM-fodbold i TV, men alligevel troppede en del op til bål, snobrød, fællessang og hyggeligt samvær i det grønne område mellem Visbyvej og Kirunavej.
Gasbrænder og benzin til trods lykkedes det desværre ikke at få ordentligt gang i bålet. Så heksen kom ikke til Bloksbjerg dette år.

Se billeder
22. februar 2012
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i nr. 46.

Læs referat
23. juni 2011
Sankt Hans aften
Vejrudsigten lovede tørt vejr Sankt Hans aften, men risiko for byger enkelte steder. Desværre var Visbyvej et af disse steder og snobrødsbagningen blev afbrudt af en heftig regnskylle. Efterfølgende lykkedes det dog at få gang i det store bål, så heksen kunne blive sendt af sted til Bloksbjerg.
Da regnen var stilnet af dukkede der også flere mennesker op.

Se billeder
23. februar 2011
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i nr 5.

Forslag om at reducere bestyrelsen til 3 medlemmer blev vedtaget.

Læs referat
23. juni 2010
Sankt Hans aften
VM i fodbold til trods var der et pænt fremmøde ved Sankt Hans bålet i det grønne område mellem Visbyvej og Kirunavej.
Vejret viste sig fra sin pæneste side og børn og forældre hyggede sig med snobrødsbagning ved dertil indrettet bål.
Nogle skumfiduser blev også svedet over ilden.
Bålet, som i år var større end tidligere, brændte lystigt og sammen med heksen steg store røgskyer til vejrs.
Efter et par timer var bålet brændt ned og de fremmødte kunne gå hjem med en vellykket Sankt Hans aften i erindring.
24. februar 2010
Ordinær generalforsamling
Blev afholdt i GGIF's klubhus (Gødvadhallen).
Beretning, regnskab mv. blev enstemmigt godkendt.
Genvalg til alle poster. Foreningens beskedne aktivitetsniveau taget i betragtning accepterede generalforsamlingen, at bestyrelsen fortsætter med 4 medlemmer mod normalt 5.

Læs referat
23. juni 2009
Sankt Hans aften
I det særdeles gunstige vejr samledes både ældre og yngre generationer til fejring af Skt. Hans aften i det grønne område øst for Visbyvej.
Børnene samledes til snobrødsbagning og medens de voksne så til og nød forfriskninger fra baren, blev snobrødene bagt over varmen fra glødebålene.
Efter en times tid blev det store bål tændt og til tonerne af Vi elsker vort land flammede ilden lystigt op omkring heksen, der hurtigt fløj mod Bloksbjerg.
Efter et par timer var bålet efterhånden ved at være udbrændt og folk begyndte at fortrække fra pladsen.
25. februar 2009
Ordinær generalforsamling
Blev afholdt i GGIF's klubhus (ved Gødvadhallen).
Desværre lykkedes det ikke at få alle bestyrelsesposter besat, så bestyrelsen fortsætter, indtil videre, med 4 medlemmer.

Læs referat
24. oktober 2008
Jubilæumsarrangement
Da der ikke var tilstrækkelig opbakning til udvidet gadefest i anledning af foreningens 25 års jubilæum, blev medlemmerne i stedet inviteret på restaurant.
En snes medlemmer deltog i dette hyggelige arrangement.
23. juni 2008
Sankt Hans aften
Kl. 19:00 samledes vi til snobrødsbagning og kl. ca. 20:00 tændtes det store bål. Som vanligt blev hyggen omkring det knitrende bål forstærket ved indtagelse af grillpølser, brød, øl og vand mm.
27. maj 2008
Langs Gudenåen med naturvejleder Jan Kjærgård


Flere billeder
Vi mødtes ved broen i Resenbro, hvorfra turen gik ad pramdragerstien langs Gudenåen. Det blev til et par interessante timer i selskab med gode naboer og en levende fortæller.
Jan Kjærgård er et omvandrende naturleksikon og vi fik et lille indblik i plante- og dyrelivet i, og ved, floden. Lidt historie om menneskenes liv ved Gudenåen, bl.a. pramfarten, fik vi også med på vejen.
Turen gik mod Sminge Sø, hvor der skulle være chance for at høre nattergalen synge. Vi behøvede dog ikke gå så langt og til akkompagnement af den smukke fuglesang, nød vi de medbragte forfriskninger.
I aftensolens rødlige skær gik vi tilbage til udgangspunktet, hvor vi takkede Jan Kjærgård for en yderst lærerig oplevelse.
14. april 2008
Skidtsamledag
Desværre var der ikke mødt så mange som sidste år, men til gengæld var der heller ikke så meget skidt at samle op.

Se billeder
25. august 2007
Gadefest
Traditionen tro inviterede foreningen til gadefest, som denne gang skulle holdes sammen med Gødvad Gymnastik og Idræts Forening's 75 års jubilæumsfest i Gødvadhallen.
Svigtende billetsalg betød imidlertid, at festen desværre måtte aflyses.
23. juni 2007
Sankt Hans aften
Denne herlige sommerlørdag samledes vi, traditionen tro, til bål mv. på det grønne areal øst for Visbyvej. Ca. 19:30 startede snobrødsbagning og hyggeligt samvær og ca. 20:30 tændtes det store bål, hvorfra der blev sendt hele 2 hekse til Bloksbjerg.

Se billeder
juli 2003
Julsø Rundt - en længere tur på den tohjulede
En dejlig motionsdag i den skønne natur!
Fra Visbyvej, rundt om Julsø og tilbage til Visbyvej. En tur på ca. 65 km.
Ved turens afslutning blev der uddelt diplomer og klistermærker.

Se billeder
23. juni 2003
En fugtig Sankt Hans aften
Vejrguderne var ikke med os, så det blev en ret våd omgang.
Men det var nu hyggeligt alligevel.

Se billeder