GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ


Stiftet af grundejere i Silkeborg 15. december 1983

Naturvandring langs Gudenåen 2008

Der ventes på deltagere.
Så er der samling på tropperne.
Et indblik i pramdragerstiens historie.
Andemor med ællinger på vej ind i sivene.
Så går det ud ad pramdragerstien, der vedligeholdes af Skov- og Naturstyrelsen.
Vådområderne er ved at vende tilbage.
Anekdoten om, hvordan tagrørenes blade fik deres tandaftryk.
Et vandhul med masser af liv.
Der blev kigget og lyttet opmærksomt.
Undervejs blev der stillet og besvaret en del spørgsmål.
En blomst med gule kronblade (smørblomst eller måske snarere ranunkel?)
Jan Kjærgaard havde medbragt grej til indsamling af prøver.
Prøver på flodbundens fauna blev fisket op og studeret indgående.
Skyggerne er ved at blive lange og det er snart tid til pause inden hjemturen.