home Grundejerforeningen Visbyvej menu

En forsommerdag i 1983 gik nogle af nybyggerne rundt og stemte dørklokker for at samle underskrifter til en protest mod Silkeborg Kommunes manglende vedligeholdelse af de ubebyggede grunde i området. Disse var til overflod prydet af mælkebøtter, der spredte sine frø til de nyanlagte haver.

Underskrifterne medførte desværre ikke den ønskede reaktion fra kommunens side, men blev indirekte startskuddet til grundejerforeningen. En arbejdsgruppe blev nedsat og den 15. dec. 1983 afholdtes stiftende generalforsamling.

Nogle af initiativtagerne har siden været involveret i etablering af lokalråd, antenneforening samt grundejerforeninger på nabovejene og har i øvrigt sat præg på foreningslivet i området.