GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ

Stiftet af grundejere i Silkeborg 15. december 1983

Aktuelt

Aktuelle begivenheder og emner, der relaterer til foreningens virke,
eller antages at have medlemmernes interesse.

Kontingent for 2019
Tid for betaling af kontingent

Fristen for betaling af kontingent er (iht. vedtægterne) udgangen af marts,
men bestyrelsen har i år forlænget fristen til
15. april 2019

Betal kontant til et medlem af bestyrelsen,
eller via overførsel til konto 7173-101528-6
Husk at anføre: Visbyvej + husnr.

Boligområde ved Eriksborg - 3. etape
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 og Forslag til Lokalplan 13-020 for et boligområde ved Eriksborg.
Høringsperiode: 01.04.2019 - 27.05.2019

Læs mere her.
Bydelscenter i Gødvad
Lokalplan 13-021
Høringsperiode: 04.03.2019 - 06.05.2019

Se lokalplan.
Eriksborg
Ny bydel mellem Grauballe og Gødvad
Se udviklingsplan (fra side 31).
Årets Lokalområde 2018
Prisen som Årets Lokalområde 2018 gik til Gødvad.

Læs mere.
Placering af ny skole og hal i Gødvad på plads
Politikerne har godkendt en ny helhedsplan for Gødvad. Dermed ligger det fast, hvor den nye skole og hal skal placeres.

Læs mere.
Erhvervsområde nord for F. L. Smidths Vej
Lokalplan 13-002
Nyt erhversområde på vej.

Læs mere.
Udstykning ved Kallundmose
Rammeplan 13-B-17
Udstykning på vej mellem Kallundmose og Østre Højmarksvej.

Læs mere her og her (vælg projektet "Nørreskov Bakke").
Boligområde ved Gødvad Bygade
Lokalplan 13-013
Boligområde ved Gødvad Bygade under etablering.

Læs mere.
Boligområde ved Eriksborg - 2. etape
Lokalplan 13-016
Boligområde ved Eriksborg under etablering.

Læs mere.
Boligområde ved Bakkeborg
Lokalplan 13-009
Boligområde ved Bakkeborg under etablering.

Læs mere.
Boligområde ved Eriksborg - 1. etape
Lokalplan 13-010
Boligområde ved Eriksborg under etablering.

Læs mere.
Bæredygtig bydel i Gødvad
Lokalplan 13-006
heIGHt="100" Bæredygtig bydel i Gødvad under etablering.

Læs mere her og her.
Kommuneplan 2017-2028
Lokalområde Gødvad
Læs kommuneplanen for lokalområde Gødvad.
Ansvar og pligter som grundejer
Om beplantning, renholdelse, vintervedligehold mm.
Silkeborg Kommune om hvad man, som grundejer, skal huske

Silkeborg Kommune om vintervedligeholdelse