GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ


Stiftet af grundejere i Silkeborg 15. december 1983

Sankt Hans 2017

Bålet er klar.
Ventetiden tilbringes omkring "pølseboden".
Og der blev bagt snobrød.
Ildspåsættelse afventes.
Heksen afventer sin skæbne på bålet.
Ildspåsættelsen ledsages af sang.
Brændet skal tørres først.
Bålet må være "forhekset".
Halm tilsættes.
Det hjalp lidt på det.
Men der måtte også dieselolie til.
Varmen fra bålet kunne mærkes på afstand.
Resterne samles.
På vej mod "udbrændthed".
I gang med gasbrænderen.
Midsommervise og mere gas.
Dieselolien satte gang i flammerne,
Bålet blussede voldsomt.