home Grundejerforeningen Visbyvej menu
Sankt Hans aften 2017
Heksen afventer sin skæbne på bålet.
Sankt Hans aften 2017
Ventetiden tilbringes omkring "Café Fodkoldt".
Sankt Hans aften 2017
Og der blev bagt snobrød.
Sankt Hans aften 2017
Ildspåsættelsen ledsages af sang.
Sankt Hans aften 2017
Brændet skal tørres først.
Sankt Hans aften 2017
Det hjalp at få tilsat noget halm.
Sankt Hans aften 2017
Der måtte dog også dieselolie til.
Sankt Hans aften 2017
Varmen fra bålet kunne mærkes på afstand.
Sankt Hans aften 2017
Resterne samles.
Sankt Hans aften 2017
På vej mod "udbrændthed".
I gang med gasbrænderen.
Midsommervise og mere gas.