GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ


Stiftet af grundejere i Silkeborg 15. december 1983

Skidtsamledag 2008

Både små og store tog del i opgaven.
Hov - var der ikke ét eller andet dér?
Der blev hyggesnakket undervejs.
Formalia ordnes inden pizzaerne.