home Grundejerforeningen Visbyvej menu
Skidtsamledag 2008
Både små og store tog del i opgaven.
Skidtsamledag 2008
Hov - var der ikke ét eller andet dér?
Skidtsamledag 2008
Der blev hyggesnakket undervejs.
Skidtsamledag 2008
Formalia ordnes inden pizzaerne.