GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ


Stiftet 1983 af grundejere på Visbyvej i Silkeborg

Skidtsamledag 2008

Både små og store tog del i opgaven.
Hov - var der ikke ét eller andet dér?
Der blev hyggesnakket undervejs.
Formalia ordnes inden pizzaerne.