GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ

Stiftet af grundejere i Silkeborg 15. december 1983

Referat af ordinær generalforsamling
20. februar 2019

Generalforsamlingen blev afholdt i Silkeborg Medborgerhus. Generalforsamlingen sluttede ca. 20:45.
Under sidste del af generalforsamlingen var foreningen vært ved lækkert smørrebrød leveret af Café Bindslev.