home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Christian Andersen blev udpeget som referent.
  1. Som dirigent blev valgt Kaj Hald Kristensen.
  2. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og lovligt varslet.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Vi skriver 2015, og det er tid til at se tilbage på 2014 og hvad der skete i Grundejerforeningens regi.
  • Det traditionelle Sankt Hans arrangement med bål og snobrød var foreningens eneste arrangement. Vejret var nogenlunde. Det havde regnet i dagene inden, men det lykkes dog at få gang i bålet uden brug af benzin, diesel og andet, der er forbundet med en vis usikkerhed.
   Årets bål hørte til et af de større, da vi var så heldige at få alle grenene fra et stort grantræ ’serveret’ et par uger før Sankt Hans. Det var dejligt, for det er normalt en af de ting, der ikke er så nemt at fremskaffe. Faktisk var der så meget brænde, at vi har lagt lidt til side til dette års bål. For Sankt Hans skal vi selvfølgelig fejre igen i år.
  • Vi er stadig en forening på "vågeblus", men så længe vi kan finde en funktionsdygtig bestyrelse, holder vi ved den strategi. Konsekvensen er, at der ikke er mange aktiviteter og arrangementer. Men foreningen lever!!
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab
  Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
  Der er indkøbt en pavillon til brug ved Sankt Hans.
 4. Budget og kontingent
  Forslag til budget blev godkendt. Der var enighed om at fastholde kontingentet på 100 kr./år.
  Som noget nyt bliver der mulighed for at foretage betaling via Swipp.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valg
  De opstillede kandidater modtog alle genvalg. (Se tillidsposter her)
 7. Eventuelt Forespurgt, om der var fulgt op på sidste års drøftelser om "Nabohjælp", måtte bestyrelsen beskæmmet indrømme, at det ikke var tilfældet. Bestyrelsen blev derfor opfordret til på ny at undersøge mulighederne.
Generalforsamlingen sluttede ca. 19:30.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved lækkert smørrebrød leveret af Café Bindslev.