home Grundejerforeningen Visbyvej menu
Sankt Hans aften 2014
Folk samles i mindre grupper
Sankt Hans aften 2014
Og snakken går lystigt.
Sankt Hans aften 2014
Bålet antændes.
Sankt Hans aften 2014
Det tørre træ fænger let.
Midsommervisen synges/nynnes/brummes/mimes.
Sankt Hans aften 2014
De yngste var også med.
Sankt Hans aften 2014
Bålet flammer lystigt.
Imponerende flammer, kraftig varme og en del røg.
Der gik ild i noget græs omkring bålet.
En indsatsgruppe med skovle fik hurtigt styr på situationen.
På grund af den kraftige varmeudvikling var det klogt at holde sig på afstand.
Ilden døede forholdsvis hurtigt ud.