GRUNDEJERFORENINGEN VISBYVEJ


Stiftet 1983 af grundejere på Visbyvej i Silkeborg

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er en grundejerforening?
  • En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område.
 • Hvordan opstod foreningen?
  • Visbyvej var en af de første bebyggelser i den kommunale udstykning og mælkebøttefrø fra de mange ubebyggede grunde spredtes til de nyanlagte haver.
   Initiativrige grundejere samlede underskrifter for at få Silkeborg Kommune til at gøre noget ved problemet.
   Underskrifterne medførte ikke den ønskede reaktion, men førte indirekte til foreningens stiftelse.
 • Hvad er formålet med foreningen?
  • Foreningens formål er upolitisk at varetage medlemmernes fælles interesser. Jvf. vedtægterne.
 • Hvem kan blive medlem af foreningen?
  • I henhold til foreningens vedtægter optages privatpersoner, som ejer én, eller evt. flere, grunde på Visbyvej i Silkeborg.
 • Hvordan bliver man medlem af foreningen?
 • Er man, som grundejer, forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen?
  • Foreningen blev skabt på initiativ af grundejerne og er (endnu) ikke underlagt specifikke kommunale krav, men hviler på et fundament af fælles interesser.
   Medlemskab er derfor ganske frivilligt, men det har sine fordele, jvf. svar på næste spørgsmål.
  • På flere af nabovejene er der tinglyste bestemmelser om tvunget medlemsskab af en grundejerforening. I sammenhæng hermed kan der være pålagt forpligtelser, som f.eks. vedligeholdelse af legepladser mv.
   Engang i fremtiden kan forpligtelser måske også blive aktuelle for grundejerne på Visbyvej?
 • Hvorfor være medlem af grundejerforeningen?
  • Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser overfor bl.a. offentlige myndigheder og har ret til at blive hørt ved forslag til lokal-, kommune- og regionalplaner.
  • Ved at fremstå som en samlet enhed vil vi typisk stå stærkere end den enkelte grundejer.
  • Via div. arrangementer og samarbejde med områdets øvrige foreninger mv. bidrager foreningen til at bevare og udbygge fællesskaber til fælles gavn og glæde.
  • Trods et lavt aktivitetsniveau, holdes foreningen i live, så den også fremadrettet kan varetage fælles interesser. Så det er altså i grundejernes egen interesse, at bakke op om foreningen. 
 • Hvad koster det at være medlem?
  •  Aktuelt 100,- kr. om året pr. grund.